This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

2018x03x22 Metameet

From

Revision as of 21:09, 20 March 2018 by Michiel brink (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Event 2018x03x22 Metameet
Name 2018x03x22 Metameet
Contact fridgefire
Duration 2018/03/20 - 2018/03/20
Information

Notulen: klik hier

Start vergadering 20:45:00

  • Binnengekomen stukken
  • Mededelingen
  • Events
    • 21 Mei is er bij U-Twente start grootste schoolreisje naar hanover messe. De avond/dag ervoor zoeken ze leuke dingen voor de jeugd, wil TkkrLab hieraan meedoen?
  • klussen / Todo lijst
  • shopping
  • Leuke projecten?
  • Rondvraag