This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

2018x04x03 Metameet

From

Revision as of 21:17, 3 April 2018 by Zeno (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Event 2018x04x03 Metameet
Name 2018x04x03 Metameet
Contact fridgefire
Duration 2018/04/03 - 2018/04/03
Information

Notulen: klik hier

Start vergadering 20:45:00

 • Binnengekomen stukken
 • Mededelingen
  • Eén keer per maand metameet. (eerste dinsdag van de maand)
   • Het bestuur gaat tijdens de derde dinsdag van de maand een bestuursvergadering houden.
  • Kees (gogbot) komt lang voor uitleg volgende editie
  • studenten nu 15 euro
  • Vriend van space afgeschaft. (Blijft bestaan voor huidige vrienden)
  • Korting indien meerdere hackerspaces. (Wiki wordt nog geupdate/gemaakt T.B.A.)
  • Universiteitspraatje Govert
 • Events
 • klussen / Todo lijst
 • shopping
 • Leuke projecten?
 • Rondvraag