This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

CyberSaturday : 3D printer dag

From

Revision as of 15:53, 20 October 2018 by Zeno (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Event CyberSaturday : 3D Printer dag
Name CyberSaturday : 3D Printer dag
Contact Govert
Duration 2019/04/20 - 2019/04/20
Information BYOP: Bring your own printer


* Location: TkkrLab

Wat gaan we doen

  • Inloop 12 uur
  • Om 14 uur: introductie Blender gebruiken voor 3D printen.
  • Daarna slicer bestanden en settings bekijken
  • Mits mogelijk 3D printers troubleshooten
  • Kijken wie de beste prints heeft
  • S'avonds chinees eten.
  • Mensen helpen met hun printers.
  • Heb je suggesties voor onderwerpen meld het bij govert@tkkrlab.nl

Locatie

Spinnerij Oosterveld

Rigtersbleek Zandvoort 10

7521 BE Enschede

Lokaal 2.08 (2e verdieping)

Tel. Nr : 06-10745590