This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

PCGG Summer Event

From

Revision as of 14:24, 22 June 2018 by Zeno (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Event PCGG Thales
Name PCGG Thales
Contact Govert
Duration 2018/08/04 - 2018/08/04
Information


* Location: Thales, Hengelo
* Open from: 10:00

Doel om een soort Maker Festival in Hengelo te krijgen, voor Thales personeel en bezoekers. Een goede gelegenheid om ons ook in Hengelo te profileren.

Programma TkkrLab

  • Demonstratie van diverse projecten van onze deelnemers
    • 3D printer
    • Mame Joystick
    • ....
  • Solderen van de Bleepkit
  • Introductie Arduino (programmeren en electronica)

Locatie

Adres :

Opbouw 8:00 - 10:00