This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Werkplaats

From

Revision as of 22:19, 6 November 2018 by Zeno (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

We hebben een eigen werkplaats in de spinnerij, in ruimte 1.44

Werkplaats TkkrLab.JPG

Indien je als lid gebruik wil maken van de werkplaats moet je eerst een gebruikerscontract tekenen. Gebruikers contract kun je hier downloaden, print deze, vul het in en onderteken en geef deze aan een van een van de bestuursleden.


We hebben hier de volgende apparatuur staan :