This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

FabLab Bezoek

From

Jump to: navigation, search
Event FabLab Bezoek
Name FabLab Bezoek
Website http://fablabenschede.nl
Contact Zeno
When Jan 13 1337 13:37:00
Information Bezoek aan FabLab (Lazercutter, 3D printer, etc)


* Location: Saxion Hogeschool, Enschede

Voorbereiding

Om meteen aan de slag te gaan met de tools is het handig om je te maken producten voorbereid te hebben. Voor de lasercutter en vinyl cutter moet dit vector grafische bestanden zijn bv svg (kun je maken met Inktscape). Voor de 3D printer moet het een STL bestand zijn, deze kun je met Blender maken.

Contact Saxion: e-mail: l.koopmans@saxion.nl, telefoon: 053-4871423.

Info over FabLab Enschede

Wie