This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Meetup2011x04x19

From

Jump to: navigation, search
Event Meetup
Name Meetup
Contact Zeno
When 2011/04/19
Information Meetup, Notulen in groen


* Location: Molenstaat 74,Enschede
* Open from: 19:00

Agenda

 • Nieuwe gezichten
Vandaag alleen maar bekende gezichten.
 • We zijn nu ook op foursquare, iemand die voor het eerst incheckt krijgt een kopje koffie.
 • Voorbereiding open dag
  • Persbericht
Dave heeft een concept geschreven die rond is gegaan zodat iedereen zijn opmerkingen kon plaatsen.
  • T-shirts, 10 Euro stuk, wie zou er een willen? (vooraf betalen?)
Dave heeft twee ontwerpen gemaakt voor de logo's op de T-shirts, na enige discussie is er gekozen voor V1.0.
  • Budget: Voorschieten van drank, BBQ, Promotiemateriaal
Hoewel de vooruitzichten goed zijn zal er waarschijnlijk de eerste tijd af en toe wat moeten worden voorgeschoten, er is namelijk nog geen financiële reserve opgebouwd.
 • Deurslot bestellen?
Bjarne zal deurslot voorschieten.
 • Beamer/scherm ophangen
Marco heeft een ontwerp gemaakt voor het ophangen van de beamer.
Peter zal een poging wagen om vrijdag het scherm op te hangen.
 • Retro hoek tafel
?
 • Beheer bar
Er is nog niemand (met auto) gevonden die de voorraad van de bar wil beheren. Misschien moet dit rouleren?
 • Aftreden secretaris
Bjarne geeft aan dat hij te weinig tijd heeft om de functie van secretaris goed te kunnen vervullen. De rol van secretaris zal worden overgenomen door Peter.
 • Rondvraag
Peter vraagt naar het aantal officiële 'leden'. Dit zijn er ±15,6.

Wie