This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Meetup2011x05x10

From

Jump to: navigation, search
Event Meetup
Name Meetup
Contact Zeno
When 2011/05/10
Information Meetup


* Location: Molenstaat 74,Enschede
* Open from: 1900

Agenda

  • Henri wil een workshop geven.
  • Wie heeft er contacten in de sticker wereld? We willen stickers laten maken maar komen niet onder de 150-200 voor 1000 stickers.
  • T-shirts, we komen nu niet verder dan 10 stuks, dat maak ze duur. Wie wil er nog een T-Shirt.
  • Folders maken? Waar dan neerleggen, flyeren lijkt met niet zinvol
  • Opening: wie doet wat
  • PR wie heeft nog goede contacten bij krant/tv/radio en zou Tkkrlab kunnen promoten?
  • In de kast op podium ligt spul om te harvesten (o.a. camera's & mobile telefoon)
  • Arduino workshop

Wie