This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Meetup 2014x09x02

From

Jump to: navigation, search
Event Metameet 2014 09 02
Name Metameet 2014 09 02


Duration 2014/09/02 - 2014/09/02
Information Metameet!


* Location: Tkkrlab
* Open from: 20:00:00

 • Agenda lezen
 • Agenda punten aanvullen?

Start vergadering 20:15

 • Voorstelrondje
  Geen nieuwe mensen
 • Mededelingen
  • Artemis test @ tkkrlab zaterdag
 • Wie gaat de TkkrLab agenda bijhouden (overdracht door Dave)
  Peter Hageman gaat TkkrLab (Google) agenda bijhouden
 • Nieuwe space
  • Afspraak WIP met gemeente
   Gesprek geweest met Jeroen hattenboer van de gemeente Enschede
  • Afspraak WIP met sportzaal ergens
   "De zessprong" gymzaal
 • GOGBOT Tkkrlab programma / Intern
  • budget
   • droog ijs
    komt 13-09-2104 binnen
   • Artemis test zaterdag
    mail naar bestuur voor donaties hardware (gereed)
    uitgevoerd
    uitgevoerd met beperkt aantal PC's
   • LARP quests
   • Paper ROBOTs uitzetten.
   • Verzamelen & controleren laptops, workshops en andere benodigdheden.
    op 06-09-2014 uitgevoerd
 • Highlight project:
  • korte rapportage van een project (2mins max) waar ze nu mee bezig zijn @tkkrlab
    • wie
     niemand
    • wat (onderdelen)
    • wanneer wordt hieraan gewerkt
   • mits nodig hulp vraag/dingen waar iemand ze mee zou kunnen helpen (open vraag)


 • Rondvraag
  sleutels waren meegenomen waardoor leden niet naar binnen konden
 • Sluiting
  Voorzitter sluit om 20:45 de meeting

Wie

 • .. add your name