Projecten met makefile's

From

Jump to: navigation, search

Makefiles uitvoeren

type

 wmake

Voorbeeld makefile

Voor de hello.c file in Aan_de_slag_met_Beck-board

CC = wcc
CFLAGS = -q -ms -fo=.obj
LINKER = wlink
LFLAGS = option quiet format dos libpath $(%WATCOM)/lib286/dos:$(%WATCOM)/lib286:$(%BECKCLIB) library clib222s.lib

OBJS = hello.obj

.c.obj : .autodepend
	$(CC) $(CFLAGS) $< 

hello.exe : $(OBJS)
	$(LINKER) $(LFLAGS) name $@ file { $< }

clean : .symbolic
	rm -f *.obj *.exe

Voor het MiniCGI project in de file tcpip_v3.04.zip bij beck in de directory cgi/MiniCGI/one-workbench/src

CC = wcc
CFLAGS = -q -ml -fo=.obj -w4 -s -zp1 -d0 -fpi -zu -1
LINKER = wlink
LFLAGS = option quiet option map format dos libpath $(%WATCOM)/lib286/dos:$(%WATCOM)/lib286:$(%BECKCLIB) library clib222l.lib

OBJS = MiniCGI.obj

.c.obj : .autodepend
	$(CC) $(CFLAGS) $< 

MiniCGI.exe : $(OBJS)
	$(LINKER) $(LFLAGS) name $@ file { $< }

clean : .symbolic
	rm -f *.obj *.exe