This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Regels gebruik onderdelen

From

Jump to: navigation, search

Voorstel van de regels voor de electronica onderdelen door: user:bigred

Regels gebruik van TKKRLAB onderdelen

Onderdelen in deze bakken kunnen gebruikt worden voor alle projecten.

Er zijn een aantal regels waar we rekening mee moeten houden:

  • De voorraad is ruim maar niet onbeperkt, geef dus door als iets op is en bijgevuld moet worden.
  • Om de kosten te besparen zullen we zoveel mogelijk groot inkopen, dit betekend dat bijvullen niet wekelijks zal gebeuren.
  • Als je heel veel nodig hebt van 1 type onderdeel (je wilt bijvoorbeeld een rode led matrix maken) overleg dit dan even met het bestuur of bestel eigen leds.
  • Onderdelen die je gebruikt voor prototypes op een breadbord kun je na gebruik weer terug leggen in de bakjes.
  • Onderdelen die je gebruikt voor een project dat bedoeld is voor algemeen gebruik of voor een bepaalde functie in het TKKRLAB zijn voor rekening van TKKRLAB.
  • Voor grote projecten even overleggen met het bestuur of we dit willen bouwen en of het meerwaarde heeft voor de rest van de gebruikers.

TKKRLAB projecten moeten gedocumenteerd worden op de wiki met schema en een omschrijving van functie en werking.

Onderdelen die je gebruikt voor een eigen project en die je na gebruik niet weer terug kunt leggen (gesoldeerd of afgeknipt) mag je mee naar huis nemen. Hiervoor vragen we naar eigen inschatting een vergoeding in de kas te doen zodat er nieuwe onderdelen voor ingekocht kunnen worden.

Mocht je onverhoopt een onderdeel beschadigen of defect aantreffen leg deze dan niet terug in het bakje maar gooi deze meteen weg, je hoeft ze niet te betalen. Er is niets erger dan uren zoeken in een schakeling naar dat ene foutje terwijl het een kapot onderdeel blijkt te zijn.

(electronica werkt op ROOK als de ROOK er uit is is het onderdeel stuk).


Let op voor je een schakeling aansluit.

  • Check nog een keer of alles zo aangesloten is als op het schema.
  • Check of de voeding ingesteld staat op de juiste spanning voor dat je je schakeling aansluit.
  • Zijn alle componenten goed aangesloten (bij twijfel zoek de datasheets op internet).
  • Als je niet zeker bent van je schakeling laat deze dan door een ander controleren voor je er spanning op zet.


Regels in pdf vorm