This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

Space 1.0

From

Jump to: navigation, search

Tkkrlab hackerspace buiten enschede.jpg

Molenstraat 74, 7514 DL Enschede

Hier was TkkrLab gehuisvest van 21 Februari 2011 t/m 1 Oktober 2011. Hier moesten we vertrekken omdat het op zeer korte termijn gesloopt zou worden. Momenteel word het gebruikt door de gemeente voor opvang van zwervers e.d.

Na 1 Oktober zijn we naar Fabrieksschool gegaan.