TODO list

From

Jump to: navigation, search
  • PR-liefhebbers voor ~commissie, voor het werven van nieuwe leden, vooral afgestudeerden (Germen)
  • Afvalbakken legen
  • Schoonmaken (standaard schoonmaakwerk)/opruimen
  • Spectaculaire projecten opzetten en documenteren
  • Onderhoud machines
  • Bar-onderhoud