This wiki has been archived and made read-only.
For up-to-date information about TkkrLab and it's projects please visit our main website at tkkrlab.nl.

User talk:Victor-tkkrlab

From

Jump to: navigation, search

Welkom bij TkkrLab! We hopen dat u veel goede bijdragen levert. Waarschijnlijk wilt u de hulppagina's lezen. Nogmaals, welkom en veel plezier! Zeno 12:35, 8 September 2011 (CEST)